Meer informatie over lesgeven

Er zijn veel websites te vinden die informatie verstrekken over werken in het onderwijs. Wij zullen zoveel mogelijk maatwerk leveren binnen het traject. Hieronder kun je een aantal bronnen vinden om verder te lezen.

Landelijk Loket

Algemene informatie over lesgevenkun je vinden op het landelijke loket van de Vereniging Hogescholen en de VSNU: www.onderwijsloket.com. Dit onafhankelijke platform is er voor iedereen die in het onderwijs zou willen werken. Voor een paar jaar, voltijd, deeltijd; wat je ook wilt en wat je vragen ook zijn, hier vind je alle informatie en krijg je persoonlijk advies. Zij kunnen je hier ook telefonisch te woord staan en uw vragen beantwoorden.

Informatiepakket voor zij-instromers in het po, vo of mbo

Dit informatiepakket is samengesteld door de landelijke vertegenwoordigers van het onderwijs. Het bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en de mogelijkheden die er zijn om vanuit een andere sector in te stromen.

Hybride docentschap

Ben je wel geïnteresseerd in lesgeven, maar gaat jouw voorkeur uit naar het lesgeven combineren met jouw huidige baan, dan kan het hybride docentschap interessant zijn. Hierbij combineer je beide banen. Meer informatie over het hybride docentschap is te vinden op www.hybridedocent.nl.

© leraarwordeninleidenduinenbollenstreek.nl - alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy